در زمان هایی قدیم که اینقدر مصالح ساختمانی جوروبا جور نبود بشتر مردم خانه های خود را با گل و سنگ می ساختند و برای ساختن یک خانه مقداری خاک و سنگ و درخت و چند نفر آدم نیاز بود .

این خانه ها جذابیت های عجیب خود را دارن و در هر کدوم آنها هزاران هزار خاطره خفته است که دیده چند تای آنها خالی از لطف نیست.
http://www.esfarjan.ir/images/sakhteman/dar.jpg


http://shishehee01.persiangig.com/image/moniri/Lasjerd/d3.jpg


http://kangavareiha.persiangig.com/image/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%20%D9%88%20%D8%AA%D8%AF%DB%8C%D9%86%20-%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C%20%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%20%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg


http://www.chnphoto.ir/pattern.php?image=46156808.JPG


http://www.watermuseum.ir/gallery/DSC04956.jpg


http://armanshahr.com/upload/P2-081021-2-27E585E9.jpg

http://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/fateme2009/IMG_5998.jpg


http://farm4.static.flickr.com/3558/3389611736_ff7e4786a9.jpghttp://www.armanshahr.org/upload/P2-081021-3-C4B4C4CD.jpg